شاخص دور پیوندی ao

شاخص دور پیوندی ao

AO,شاخص دور پیوندی AO,نوسان قطبی Ao,
نوسان دور پیوندقطبی AO و تاثیر آن بر بارش و دما   نوسان قطبي(AO) به عنوان يكي از الگوهاي پيوند از دور نيمكره شمالي، عبارت است از ناهنجاري فشار…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا