شروع بارش باران از اواخر هفته

شروع بارش باران از اواخر هفته

شروع دوباره بارش باران از جمعه 15 آبان,پنج شنبه 14 آبان هوا نیمه ابری تا ابریست,چهارشنبه 13 آبان هوا خوبه,شروع بارش باران از اواخر هفته,اوایل هفته آبنده بارانیست,شنبه 16 آبان هوا بارانیست,
شروع دوباره بارش باران از جمعه 15 آبان , پنج شنبه 14 آبان هوا نیمه ابری تا ابریست,چهارشنبه 13 آبان هوا خوبه ,شروع بارش باران از اواخر هفته , اوایل هفته آبنده با

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا