شروع دوباره باران در شمال کشور

شروع دوباره باران در شمال کشور

بارش باران هفته آخر آبان,موج بارانی از 25 آبان93,موجی هوا گرم و کم فشار اوایل هفته آینده,باد گرم از 23 آبان در گیلان,افزایش دما,کاهش فشار,باد گرم,بارش باران,کی باران میاد,شروع دوباره باران در شمال کشور,بارش باران در شمال کشور,
بارش باران هفته آخر آبان,موج بارانی از 25 آبان93,موجی هوا گرم و کم فشار اوایل هفته آینده,باد گرم از 23 آبان در گیلان,,افزایش دما,کاهش فشار,باد گرم,بارش باران,کی

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا