مازندران کی برفی میشه

مازندران کی برفی میشه

هوای شمال 11 الی 16 بهمن گرم,باد گرم 11 الی 16و,هوای گرو در کل سواحل,باد گرم می آید,هوای برفی در گیلان 18 الی 25 بهمن,20 الی 25 بهمن برف میاد,رشت بهمن ماه برفی میشود,بارش برف در بهمن,رشت 20 الی 25 بهمن برف می آید,رشت کی برفی میشه,مازندران کی برفی میشه,احتمال بارش برف در بهمن هست,
هوای شمال 11 الی 16 بهمن گرم,باد گرم 11 الی 16و,هوای گرو در کل سواحل,باد گرم می آید,هوای برفی در گیلان 18 الی 25 بهمن,20 الی 25 بهمن برف میاد,رشت بهمن ماه برفی

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا