موج بارشی شمال

موج بارشی شمال

موج بارشی شمال,
جدیدترین اطلاعات ، به زودی زود ....   جدیدترین اطلاعات ، به زودی زود .... موج نپریده آقایون عزیز .... فقط کمی با تاخیر وارد میشه ... تا ببینیم خدا…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا