موج برفی اواخر بهمن 92

موج برفی اواخر بهمن 92

پیشبینی فصلی بهمن و اسفند 92,پیشبینی اسفند 92,پیشبینی دما و بارش اسفند 92,پیشبینی بارش و دما بهمن 92,بارش برف در بهمن و اسفند 92,هوای سرد در اسفند 92,موج برفی اواخر بهمن 92,
الگوی بارشی بهمن و اسفند رو میبنید که بارشها در شمال کم کم شدیدتر شده دمای هوا رو میبینید که در نمیه دوم بهمن و اسفند کاهش چشم گیری داره از همه…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا