موج بسیار سرد و بارشزا در گیلان از دوشنبه 12 آبان ، تاسوعا و عاشورا با

موج بسیار سرد و بارشزا در گیلان از دوشنبه 12 آبان ، تاسوعا و عاشورا با

موج بسیار سرد و بارشزا در گیلان از دوشنبه 12 آبان ، تاسوعا و عاشورا با,
موج بسیار سرد و بارشزا در گیلان از دوشنبه 12 آبان ، تاسوعا و عاشورا بارانی و سرد ، تاسوعا و عاشورا برفی و بارانی ، 12 الی 14 آبان بارش باران و کاهش شدید دما ، 1

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا