موج سرد در راه گیلان

موج سرد در راه گیلان

بارش برف 26 الی 28 بهمن در شمال کشور,هوایی بهاری و رگبارهای بهار ی از 20 الی 25 بهمن,هوایی بهاری در رشت,هوای زمستانی به شمال بر میگردد,هواشنسی گیلان,موج سرد در راه شمال,موج سرد در راه گیلان,
بارش برفبارش برف 26 الی 28 بهمن در شمال کشور,هوایی بهاری و رگبارهای بهار ی از 20 الی 25 بهمن,هوایی بهاری در رشت,هوای زمستانی به شمال بر میگردد, هواشنسی گیلان,

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا