موج فعال مدیترانه ای از دوشنبه 18 آبان وارد کشور میشود

موج فعال مدیترانه ای از دوشنبه 18 آبان وارد کشور میشود

موج فعال مدیترانه ای از دوشنبه 18 آبان وارد کشور میشود,
موج فعال مدیترانه ای از دوشنبه 18 آبان وارد کشور میشود

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا