موج هقته آینده

موج هقته آینده

موج هقته آینده,وضعیت جوی 6 الی 8 اسفند,پیشبینی آب و هوای 6 الی 8 اسفند,
بارش های خوب هفته آینده ! بنا بر آخرین دیدبانی ها بر نقشه های پیشیابی موج هفته آینده که از شنبه بتدریج وارد سواحل خوش نقش کاسپین میشه قدری قدرت…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا