نمیه دوم مرداد گرم و خشک

نمیه دوم مرداد گرم و خشک

گرما ادامه دارد,استان گیلان تا آخر مرداد گرم و خشک,تا آخر مرداد باران نمیبارد,نیمه دوم شهریور 93 باران میبارد,پیشبینی وضعت جوی برای شهریور 93,نیمه دوم مرداد 93 باز هم گرما,گرمترین روزهای استان گیلان در نیمه دوم مرداد,نمیه دوم مرداد گرم و خشک,خشکی در گیلان ادامه داره,
گرما ادامه دارد,استان گیلان تا آخر مرداد گرم و خشک,تا آخر مرداد باران نمیبارد,نیمه دوم شهریور 93 باران میبارد,پیشبینی وضییعت جوی برای شهریور 93,گرم و خشک گیلان

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا