نوسان دور پیوند اطلس شمالی یا nao

نوسان دور پیوند اطلس شمالی یا nao

نوسان دور پیوند اطلس شمالی یا NAO,شاخص NAO,شاخص دور پیوندی اطلس شمالی,NAo,
نوسان دور پیوند اطلس شمالی یا NAO هنگامی که دمای شرق اقیانوس اطلس شمالی گرمتر از حد نرمال و دمای غرب اقیانوس اطلس شمالی کمتر از نرمال بگرددو…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا