نیمه دوم آذر سرد

نیمه دوم آذر سرد

شرایط بارش خوب از نیمه دوم آذر,ورود موج سرد و بارشی از نیمه دوم آذر,نیمه دوم آذر سرد,احتمال بارش برف سراسری نیمه دوم آذر یا نیمه اول دی,بارش برف اواخر آذر یا اوایل دی در رشت,احتمال بارش برف سراسری اواخر آذر یا اوایل دی در شمال,
شرایط بارش خوب از نیمه دوم آذر ,ورود موج سرد و بارشی از نیمه دوم آذر ,نیمه دوم آذر سرد ,احتمال بارش برف سراسری نیمه دوم آذر یا نیمه اول دی,بارش برف اواخر آذر یا

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا