نیمه دوم دی برف می بارد

نیمه دوم دی برف می بارد

موج یرد و برفی در شمال کشور 18 19 دی,18 و 19 دی ورود موج سرما به ایران,ورود موج سرما و برفی به شمال کشور,نیمه دوم دی رشت برفی میشود,نیمه دوم دی برف و سرما در شمال کشور,نیمه دوم دی برف می بارد,نیمه دوم دی سرمای شدید در شمال کشور,شمال فرب کشور برف سنگین میبارد 19 دی,هوای سرد به ایران نزدیک میشود,پیش بینی برف برای 19 دی,پیش بینی برف برای 18 و 19 دی در شمال کشور,
X موج یرد و برفی در شمال کشور 18 19 دی X 18 و 19 دی ورود موج سرما به ایران X ورود موج سرما و برفی به شمال کشور X نیمه دوم دی رشت برفی میشود X نیمه دوم دی برف و

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا