نیمه دوم شهریور بارش شدید باران در شمال

نیمه دوم شهریور بارش شدید باران در شمال

نیمه دوم شهریور بارش شدید باران در شمال,شهرویرو در گیلان بارانی هست,کاهش دما وزش شدید باد در شهرویرو,شهریور 93 بارانی شد,بارش شدید باران در نیمه دوم شهرویور,
بر اساس آگهی نامه ای از هواشناسی گیلان فورکا برای نیمه ی دوم شهریور سال 1393 هوایی خنک و بارانی پیشبینی شده است.شهریور برای شمال کشور خنک و بارانی.کشاورزها توجه

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا