هشدرا برای آبرگفتگی روز جمعه در شمال کشور

هشدرا برای آبرگفتگی روز جمعه در شمال کشور

آبگرفتگی شدید روز جمعه 27 شهریور,بارش شدید باران جمعه 27 شهریور,کاهش شدید دما جمعه 27 شهریور,وضعیت جوی روز جمعه 27 شهریور,وضعیت جوی پنج شنبه و جمعه 26 و 27 شهریور,بارش شدید باران پنج شنبه و جمعه در شمال کشور,بارش باران روز جمعه در سواحل شمالی کشور,هشدرا برای آبرگفتگی روز جمعه در شمال کشور,27 شهریور آبگرفتگی در گیلان و مازندران,
آبگرفتگی شدید روز جمعه 27 شهریور,بارش شدید باران جمعه 27 شهریور,کاهش شدید دما جمعه 27 شهریور,وضعیت جوی روز جمعه 27 شهریور,وضعیت جوی پنج شنبه و جمعه 26 و 27 شهری

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا