هفته آینده هوا خنکتر میشود

هفته آینده هوا خنکتر میشود

گرمای بی سابقه گرگان,دمای گرگان 46 شد,دمای هوا به 46 درجه رسید,گرما در شهر رشت تا کی ادامه داره,هوا گرمتر میشود,هفته آینده هوا خنکتر میشود,هوا کی خنکتر میشود,
گرمای بی سابقه گرگان,دمای گرگان 46 شد ,دمای هوا به 46 درجه رسید ,گرما در شهر رشت تا کی ادامه داره ,هوا گرمتر میشود,هفته آینده هوا خنکتر میشود,هوا کی خنکتر میشود

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا