هوای مه آلود 9 الی 11 آبان

هوای مه آلود 9 الی 11 آبان

وضعیت جوی آخر هفته,وضعیت جوی 7 الی 11 آبان 93,آخر هفته جاری هوا آروم میشه,8 الی 11 آبان وزش باد جنوبی,هوای مه آلود 9 الی 11 آبان,
وضعیت جوی آخر هفته,وضعیت جوی 7 الی 11 آبان 93,آخر هفته جاری هوا آروم میشه,8 الی 11 آبان وزش باد جنوبی,هوای مه آلود 9 الی 11 آبان

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا