هوای گیلان طی 10 روز آینده صاف ولی سرد هستش

هوای گیلان طی 10 روز آینده صاف ولی سرد هستش

10 روز آینده هوا آ,پیشبینی 28 الی 8 دی 1392,پیشبینی آب و هوای شهر رشت,هوا آرام میشود,هوا خوشی ادامه دارد,هوای گیلان طی 10 روز آینده صاف ولی سرد هستش,
یکی دو هفته آسمان هم استراحت میکند ! خب کم کار شدیم این به خاطر استراحت آسمان هستش ... خب طی 10 روز آینده آسمانی آرام و هوایی سرد و پرفشار میهمان…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا