هوا کی خنک میشه

هوا کی خنک میشه

کشتی نشستگانیم، ای باد شُرطه، برخیز! باشد که بازبینیم دیدار آشنا را,هوای گرم در گیلان ادامه داره,هوا کی خنک میشه,هوای گرم کی از منطقه خارج میشه,
به نام خدا سلام ! کشتی نشستگانیم، ای باد شُرطه، برخیز! باشد که بازبینیم دیدار آشنا را ... خب ! چند روز پیش نوید یه موجی رو دادیم اما تاکید کردیم که دلتونو خوش ن

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا