وضعیت بارشی کشور از دی بهتر می شود

وضعیت بارشی کشور از دی بهتر می شود

وضعیت بارشی کشور از دی بهتر می شود,دی سردو پر بارش می شود,10 روز پایانی آذر کم بارش و گرم,
این سختی ها رو تحمل کنید به امید خدا به زودی وقتی دی ماه فرا رسید پاداش این صبرو تحملتونو میگیرید ... فقط باید صبور باشید ... دی ماه سرد و پر برفی در انتظارست

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا