وضعیت جوی گیلان از 22 الی 25 مرداد

وضعیت جوی گیلان از 22 الی 25 مرداد

افرایش دما در گیلان,وضعیت جوی گیلان از 22 الی 25 مرداد,هوای گیلان گرمتر میشود,
بابا تابستون ! وا بده ... ول کن ... با یاد و نام خالق زیبایی ها ! همونطور که در نقشه ی 500 میلی بار و سطح زمین مشاهده میکنید حاکمیت پرفشار جنب حاره…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا