پیشبینی بارش بهمن ماه

پیشبینی بارش بهمن ماه

پیشبنی برف گیلان,پیشبینی بارش بهمن ماه,کی گیلان بارانی میشود,بارش شدید باران در گیلان از هفته دوم بهمن,برف رشت,برف گیلان,
یه خوبی که داره ... خب با شمالی شدن حریانات همچنین فعال شدن مدیترانه باید از همین هفته آینده از اواسط هفته ابرناکی رو داشته باشیم این ابرناکی…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا