پیشبینی بارش و دما برای مرداد و شهریور

پیشبینی بارش و دما برای مرداد و شهریور

پیشبنی وضعیت جوی ماهر تیر مرداد شهریور,پیشبینی بارش و دما برای مرداد و شهریور,پیشبینی آب و هوای پاییز 93,پیشبینی روزهای آینده,پیشبینی شبهای قدر,
تابستان واقعی تازه شروع شد ! سلام به جرات میشه گفت با نقشه های فعلی طی 30 روز آینده روزی به عنوان روز خنک و بارانی نداریم ! مگر اینکه الگوها عوض…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا