پیشبینی برف سازمان برای رشت

پیشبینی برف سازمان برای رشت

پیشبینی برف سازمان برای رشت,
سازمان هواشناسی اینطور پیشبینی کرده از زحماتشون سپاس گذاریم ... اما متاسفانه شرایط برای برف خالص فرام نیستش ... حالا شاید این دوستان ما درست…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا