پیشبینی جمعه ی هفته آینده

پیشبینی جمعه ی هفته آینده

پیشبینی جمعه ی هفته آینده,بررسی موج سرد و بارش زا,بارش باران در گیلان,
بیشتر مناطق برف و بارانیست ! خب سیستمی مدیترانه ای به همراه ماندگاری هوای سرد در کشور داره فعالیت میکنه و بارش باران و برف خوبی رو از خودش به…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا