پیشبینی فصلی زمیستان 92

پیشبینی فصلی زمیستان 92

پیشبینی فصلی تابستان 92,پیشبینی فصلی زمیستان 92,پیشبینی فصلی پاییز 92,
پیشبینی فصلی تابستان پاییز و زمستان از نگاه ژاپنی ها ! سایتی که هر چی پارسال گفت درست تر از همه بود و پیشبینی هاش نزدیکتر ! این سایت فعلا نظر…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا