پیشبینی فصلی پاییز و زمستان 92

پیشبینی فصلی پاییز و زمستان 92

پیشبینی فصلی پاییز و زمستان 92,
پاییزی بارانی زمستانی سرد ! خدارو شکر همونطور که پیشبینی کرده بودیم پاییز بارانی و نرمال و از نظر دمایی کمی سرد خواهد بود البته همونطور که…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا