پیشبینی وضعیت جوی در تابستان 93

پیشبینی وضعیت جوی در تابستان 93

پیشبینی دقیق تابستان 93,پیشبینی رسمی و دقیق تابستان 93,پیشبینی وضعیت جوی در تابستان 93,پیشبینی فصلی تابستان 93,پیشبینی آب و هوا در تابستان 93 گیلان,پیشبینی فصلی تابستان گیلان,پیشبینی تابستان 93 رشت,
آخرین پیشبینی تابستان 93 از زبان گیلان فورکا خب تابستان امسال رو با فاز گرم انسو یعنی ال نینو میگذرونیم ... در کل برای تابستان در شمال کشور بارش…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا