پیشبینی وضعیت جوی مهر 1392

پیشبینی وضعیت جوی مهر 1392

پیشبینی وضعیت جوی مهر 1392,
سوالی که شاید برای همه پیش بیاد !! نقل قول از mohammadirani موجی که قرار بود انتهای شهریور بیادش پرید؟ به طور تقریبی قوی ترین موج تا یک ماه آینده به…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا