پیشبینی وضعیت جوی 2 الی 7 آذر

پیشبینی وضعیت جوی 2 الی 7 آذر

پیشبینی وضعیت جوی 2 الی 7 آذر,هوای گرم و صاف 4 الی 8 آذر,هوای گیلان در 10 روز آول آذر صاف و آفتابی میباشد,هوای گیلان آرام میشود,دوباره کی باران می آید,

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا