پیشبینی وضعیت جوی 5 الی 13 فروردین 92

پیشبینی وضعیت جوی 5 الی 13 فروردین 92

پیشبینی وضعیت جوی 5 الی 13 فروردین 92,پیشبینی آب و هوای 5 الی 13 فروردین,بارش باران 9 الی 11 فروردین,وضعیت جوی 13 فروردین,
بارشهای پراکنده در راه هستن ... خب امروز دوشنبه 5 فروردین 92 بتدریج از تراکم ابرها کاسته شده و بتدریج کاهش ابر افزایش دما و در بعضی از مناطق وزش…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا