پیشبینی وضعیت دی 1392

پیشبینی وضعیت دی 1392

دی 1392,پیشبینی وضعیت دی 1392,برف سراسری در دی ماه 1392,
تاکید برای دومین بار ! دی 1392 بسیار سرد و بارشها نرمال و میل به بیشتر از نرمال ... قبلا هم گفتم اواسط دی موج سرمای خوبی به شمال کشور پا میزاره که…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا