پیشبینی پاییز و زمستان91

پیشبینی پاییز و زمستان91

پیشبینی قصلی زمیستان91,پیشبینی پاییز و زمستان91,پیشبینی دی ماه91,تخلیل النینو91,النینو,لانینا,وضعیت ایران در شرایط النینو,وضعیت ایران در شرایط لانینا,النینو چیست؟,لانینا چیست؟,زمستان91,پاییز 91,زمستان گرم,زمستان سرد,زمستان گیلان,تاثیر النینو و لانینا بر روی ایران,تاثیر النینو و لانینا بر روی بارش و دما,,,,
تحلیل النینو 2012-2013 ! زمستان نرمال خواهد بود ؟؟   به نام خدا سلام ... خب با تحلیل رویدارد گرم النینو در خدمت شما هستیم ! اول از همه النینو رو به…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا