پیش بینی زمستان 93 گیلان

پیش بینی زمستان 93 گیلان

پیش بینی زمستان 93 گیلان,آیا زمستان 93 در گیلان و مازندران برف میاد,زمستان 93 گیلان و مازندران سرد و برفی,بارش بیشتر از نرمال در زمستان,دمای کمتر از نرمال در زمستان,
پیش بینی زمستان 93 گیلان,آیا زمستان 93 در گیلان و مازندران برف میاد,زمستان 93 گیلان و مازندران سرد و برفی,بارش بیشتر از نرمال در زمستان,دمای کمتر از نرمال در زم

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا