close
متخصص ارتودنسی
پیش بینی فصلی تهران پاییز 1394

پیش بینی فصلی تهران پاییز 1394

پیش بینی فصلی پاییز 1394,پیش بینی فصلی پاییز کل کشور,پیش بینی بارش پاییز 1394 کل کشور,پیش بینی دمای پاییز 1394 کل کشور,پیش بینی زمستان و پاییز 1394 کل کشور,پیش بینی فصلی پاییز و زمستان 1394 استان گیلان,پیش بینی فصلی بارش زمستان کل شمال,پیش بینی فصلی بارش و دمای استان گیلان و مازندران گلستان 1394,پیش بینی فصلی تهران پاییز 1394,
برای یک ماه آینده شرایط از نظر بارشی در سواحل شمالی کشور بخصوص غرب سواحل بیشتر از نرمال و دما هم نرمال پیش بینی میشه ! برای استان گیلان هم پاییز امسال رو یه پای

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا