پیش بینی فصلی پاییز 94

پیش بینی فصلی پاییز 94

پیش بینی فصلی تابستان 94,پیش بینی فصلی پاییز 94,پیش بینی النینو94,پیش بینی فصلی زمستان94,مرداد 94 گرم خواهد بود,پاییز خوش بارش 94 برای کشور,
یه پیش بینی دادیم در مورد ادامه سال 94 ! پیش بینی فصلی در مورد تابستان 94 و هم چنین پیش آگهی و دور نگاهی از وضعیت جوی پاییز و زمستان 94 ...

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا