پیش بینی هوای 10 روز آینده شمال کشور

پیش بینی هوای 10 روز آینده شمال کشور

تا 13 ذی خبر از برف و سرما نیست,پیش بینی هوای شمال از 3 الی 13 دی,پیش بینی هوای 10 روز آینده شمال کشور,
تا 13 ذی خبر از برف و سرما نیست,پیش بینی هوای شمال از 3 الی 13 دی,پیش بینی هوای 10 روز آینده شمال کشور10 روز باران شدید در شمال نداریم اواسط دی برف بسیار شدید

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا