پیش بینی وضعیت بارشی گیلان در مهر ماه 1393

پیش بینی وضعیت بارشی گیلان در مهر ماه 1393

پیش بینی وضعیت بارشی و دمای مهر ماه 1393 شمال کشور,پیش بینی وضعیت بارشی گیلان در مهر ماه 1393,
3 الی 9 مهر مشکوک به ورود دو موج ، 13 الی 20 مشکوک به ورود یک موج بسیار قوی و یک موج معمولی ، 25 الی 30 مشکوک به ورود یک موج ،در واقع می بینیم که مهر ماه 93 از

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا