چه مناطقی برف میاد

چه مناطقی برف میاد

برف 21 دی در گیلان,چه مناطقی برف میاد,
نوع بارش 5شنبه 21 دی "شبش" تا صبح جمعه ! توجه توجه : عزیزان بارندگی از چهارشنبه ( شبش ) یا بامداد پنج شنبه شروع میشه !! و جمعه بتدریج تمام میشه…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا