کاهش دما وزش باد مواج بودن دریا برای استان گیلان 17 الی 19 اسفند

کاهش دما وزش باد مواج بودن دریا برای استان گیلان 17 الی 19 اسفند

پیش بینی وضعیت جوی 17 الی 19 اسفند,بارش باران و برف 17 الی 19 اسفند در سواحل,کاهش دما وزش باد بارش برف 17 الی 19 اسفند در نیمه شرقی کشور,کاهش دما وزش باد مواج بودن دریا برای استان گیلان 17 الی 19 اسفند,
پیش بینی وضعیت جوی 17 الی 19 اسفند ,بارش باران و برف 17 الی 19 اسفند در سواحل,کاهش دما وزش باد بارش برف 17 الی 19 اسفند در نیمه شرقی کشور,کاهش دما وزش باد مواج

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا