کاهش دما و بارش باران برای پنج شنبه و جمعه

کاهش دما و بارش باران برای پنج شنبه و جمعه

آخر هفته باران می بارید,پایان این هفته بارانی می باشد,پایان هفته جاری باران می بارد,کاهش دما و بارش باران برای پنج شنبه و جمعه,کاهش دما و بارش باران برای 27 و 28 شهریور 93,
آخر هفته باران می بارید , پایان این هفته بارانی می باشد,پایان هفته جاری باران می بارد,کاهش دما و بارش باران برای پنج شنبه و جمعه 27 و 28 شهریور 93 , باران گیلان

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا