کاهش شدید دما هفته آینده

کاهش شدید دما هفته آینده

اولین برف در کشور,بارش اولین برف پاییزی در غرب کشور,بارش اولین برف پاییزی در ایران,کاهش شدید دما هفته آینده,کاهش شدید دما 12 13 آبان,
با نفوذ موج مذکور و سرد ما در هفته ی آینده کاهش بسیار شدید دما در کشور رخ خواهد داد ! نیمه اول هفته بارش در شمال غرب و غرب و اواسط هفته برای دامنه های البرز و ز

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا