کشاورزا زمین های کشاورزی رو درو کنن

کشاورزا زمین های کشاورزی رو درو کنن

هوای گرم در شمال کشور,هوا گرمتر میشود,کشاورزا زمین های کشاورزی رو درو کنن,هواشناسی پیش بینی گرما میکند,هشدار گرمای 38 درجه ای,
هوای گرم در شمال کشور ,هوا گرمتر میشود,کشاورزا زمین های کشاورزی رو درو کنن,هواشناسی پیش بینی گرما میکند,هشدار گرمای 38 درجه ای,

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا