کشاورز ها برنج ها رو درو کنن

کشاورز ها برنج ها رو درو کنن

بارش باران 15 و 16 مرداد,کشاورز ها برنج ها رو درو کنن,وضعیت جوی برای کشاورزی در شمال,وضعیت هوا برای شمال کشور,
بارش باران 15 و 16 مرداد ,کشاورز ها برنج ها رو درو کنن,وضعیت جوی برای کشاورزی در شمال,وضعیت هوا برای شمال کشور ,

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا