گرمای شدید طی روز پنج شنبه در سواحل جنوبی دریای کاسپین

گرمای شدید طی روز پنج شنبه در سواحل جنوبی دریای کاسپین

افزایش محسوس دما در سواحل جنوبی دریای کاسپین,احتمال وزش باد گرم در استان گیلان و ارتفاعات برای روز پنج شنبه,گرمای شدید طی روز پنج شنبه در سواحل جنوبی دریای کاسپین,کاهش دما و بارندگی از عصر جمعه,
افزایش محسوس دما در سواحل جنوبی دریای کاسپین , احتمال وزش باد گرم در استان گیلان و ارتفاعات برای روز پنج شنبه , گرمای شدید طی روز پنج شنبه در سواحل جنوبی دریای کاسپین , کاهش دما و بارندگی از عصر جمعه

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا