گیلان

گیلان

نفوذ پرفشار 6 الی 15 بهمن,بارش باران و برف 6 الی 15 بهمن,احتمال بارش برف در بهمن ماه,رشت و گیلان بهمن ماه برفی میشوند,نفوذ برف و سرما در شمال کشور,فعالیت سرمای سیبری,هواشناسی گلان,گیلان فورکا,گیلان,
نفوذ پرفشار 6 الی 15 بهمن,بارش باران و برف 6 الی 15 بهمن,احتمال بارش برف در بهمن ماه,رشت و گیلان بهمن ماه برفی میشوند

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا