1 دی و اولین روز زمستان گرم و آفتابی

1 دی و اولین روز زمستان گرم و آفتابی

بارش باران روز سه شنبه 2 دی,1 دی و اولین روز زمستان گرم و آفتابی,هوای 1 دی آفتابی,3 الی 5 دی گرم و آفتابی,آخر هفته 4 و 5 دی گرم و آفتابی,ماسوله 4 و 5 دی گرم و آفتابی,هواشناسی,هواشناسی گیلان,هواشناس محمد پوررجبی,
بارش باران روز سه شنبه 2 دی ,,1 دی و اولین روز زمستان گرم و آفتابی ,هوای 1 دی آفتابی,3 الی 5 دی گرم و آفتابی ,آخر هفته 4 و 5 دی گرم و آفتابی

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا