15 الی 25 آذر باران شدید در رشت و گیلان نمیبارد

15 الی 25 آذر باران شدید در رشت و گیلان نمیبارد

دوره ی کم بارشی,10 روز باران شدید در رشت نداریم,10 روز باران شدید در شمال نداریم,15 الی 25 آذر باران شدید در شمال نمی بارد,15 الی 25 آذر باران شدید در رشت و گیلان نمیبارد,15 الی 25 اذر احتمال وزش باد گرم در این دوره هست,
دوره ی کم بارشی ,10 روز باران شدید در رشت نداریم,10 روز باران شدید در شمال نداریم,15 الی 25 آذر باران شدید در شمال نمی بارد,15 الی 25 آذر باران شدید در رشت و گی

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا