2 دی بارانی

2 دی بارانی

شب یلدا هوا خوره,اول زمستان هوا خوبه,29 و 30 آذر احتمال بارش پراکنده,2 دی بارانی,سه شنبه 2 دی بارانی,6 الی 8 دی هوا سردتر میشه,تحلیل موج برفی GFS,
شب یلدا هوا خوره ,اول زمستان هوا خوبه ,29 و 30 آذر احتمال بارش پراکنده,2 دی بارانی,سه شنبه 2 دی بارانی ,6 الی 8 دی هوا سردتر میشه,تحلیل موج برفی GFS

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا